Jak zresetować Xbox One i 360?

4 min czytania

jak zresetować xbox one i 360

Istnieją okoliczności, które mogą wymagać całkowitego zresetowania i odnowienia konsoli Xbox, takie jak jej odsprzedaż lub przekazanie znajomemu. Może też wystąpić potrzeba przywrócenia systemu operacyjnego konsoli do stanu fabrycznego, jednocześnie z zachowaniem wszystkich gier i aplikacji. Xbox umożliwia przeprowadzenie obu tych operacji w łatwy sposób.

Jak zresetować konsolę Xbox?

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych na konsoli skutkuje usunięciem wszystkich danych konta, zapisanych stanów gry, preferencji oraz powiązań z domową konsolą Xbox. Każda treść, która nie została zsynchronizowana z siecią Xbox, zostanie utracona. Konsola domyślnie synchronizuje dane z siecią Xbox podczas połączenia, dlatego jeżeli korzystałeś z konsoli w trybie offline przez dłuższy okres, zalecane jest nawiązanie połączenia z usługą Xbox przed przystąpieniem do tego procesu.

Jeśli natomiast posiadasz konkurencyjną konsolę, sprawdź jak zresetować PS4!

Resetowanie przy użyciu konsoli

Po zakończeniu niezbędnych przygotowań do przywrócenia ustawień fabrycznych konsoli, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami

 • Naciśnij przycisk Xbox , aby otworzyć menu.
 • Przejdź do Profil i system > Ustawienia > System > Informacje o konsoli. 
 • Wybierz opcję Przywróć ustawienia fabryczne konsoli. 

Po wyborze tej opcji pojawi się ekran z trzema możliwościami.

 • Przywróć ustawienia fabryczne i usuń wszystko. Ta opcja umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych konsoli, co skutkuje usunięciem wszystkich danych użytkownika, takich jak konta, zapisane gry, ustawienia, skojarzenia z domową konsolą Xbox oraz wszystkie gry i aplikacje. Tę opcję zaleca się wybrać podczas sprzedaży konsoli lub gdy jest to ostatni sposób na rozwiązanie problemów.
 • Przywróć ustawienia fabryczne i zachowaj moje gry i aplikacje. To jest preferowana opcja do rozwiązywania problemów. Ta opcja umożliwia przywrócenie systemu operacyjnego i usunięcie potencjalnie uszkodzonych danych, ale nie usuwa gier i aplikacji. W niektórych sytuacjach, jeśli uszkodzony plik gry jest przyczyną problemu, możesz wybrać opcję Przywróć ustawienia fabryczne i usuń wszystko, ale zawsze warto zacząć od wyboru opcji Przywróć ustawienia fabryczne i zachowaj moje gry i aplikacje.
 • Anuluj. Jeśli chcesz zrezygnować z tego ekranu bez wykonania żadnej akcji, wybierz tę opcję. To bezpieczne wyjście z tego ekranu. 

Po wybraniu jednej z opcji, konsola Xbox rozpocznie proces usuwania wybranej zawartości i przywracania ustawień fabrycznych.

Może Cię zainteresować także: Jak zresetować pada Xbox One?

Resetowanie za pomocą dysku flash USB

Na komputerze

Jeśli nie możesz przywrócić fabrycznych ustawień swojej konsoli, ponieważ nie masz dostępu do ekranu lub menu ustawień, możesz zastosować alternatywne podejście, które polega na użyciu pliku zapisanego na pendrive. 

Do wykonania tej operacji będzie Ci potrzebny:

 • komputer z systemem Windows, dostępem do internetu i portem USB,
 • pendrive o pojemności co najmniej 4 GB, sformatowany w systemie NTFS.

Pamiętaj, że wiele pendrive’ów jest domyślnie sformatowanych w systemie FAT32, więc być może będzie konieczność sformatowania pendrive’a na nowo w systemie NTFS. Taka operacja usunie wszystkie pliki z urządzenia.

Po przeprowadzeniu tych działań, wykonaj następujące kroki.

 1. Podłącz pendrive do portu USB w komputerze.
 2. Pobierz na komputer plik resetujący. Ten skompresowany plik zawiera wszystko, co jest potrzebne do przywrócenia ustawień fabrycznych konsoli Xbox: 

Przywracanie ustawień fabrycznych:

 1. Kliknij Zapisz, aby zapisać plik update.zip na komputerze (jeśli nie zostanie on pobrany automatycznie).
 2. Rozpakuj skompresowany plik, klikając prawym przyciskiem myszy na ten plik i wybierając z menu pozycję Wypakuj wszystko. 
 3. Skopiuj plik $SystemUpdate z pliku ZIP na swój pendrive.
 4. Uwaga pliki muszą być skopiowane do katalogu głównego pendrive, a na pendrive nie mogą znajdować się inne pliki.
 5. Odłącz pendrive od komputera. 

Dalej wykonaj te kroki:

 1. Odłącz kabel sieciowy, jeśli jesteś podłączony do Internetu przez kabel.
 2. Wyłącz konsolę, a następnie odłącz kabel zasilania, aby upewnić się, że konsola jest całkowicie wyłączona. 
 3. Odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilania.
 4. Podłącz pendrive do portu USB konsoli. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:
 5. Jak korzystać z portów USB konsoli Xbox
 6. Przytrzymaj przycisk parowania  (Xbox Series X|S: znajduje się na przodzie obok portu USB, Xbox One: znajduje się po lewej stronie konsoli) i przycisk wysuwania dysku  (Xbox Series X: znajduje się tuż nad portem dysku, Xbox One: znajduje się na przodzie konsoli), a następnie naciśnij przycisk Xbox.
 7. Uwaga Konsola Xbox Series S i konsola Xbox One S All-Digital Edition nie mają przycisku wysuwania dysku . Na tych konsolach musisz tylko przytrzymać przycisk parowania  (kroki 5 i 6), a następnie nacisnąć przycisk Xbox.
 8. Przytrzymaj wciśnięte przyciski Parowanie  i Wysuwanie dysku  przez 10-15 sekund.
 9. Powinny być słyszalne dwa sygnały „włączania” następujące po sobie w odstępie kilku sekund. 
 10. Uwaga Jeśli po 15 sekundach nie usłyszysz dwóch sygnałów włączania, oznacza to, że procedura się nie powiodła. Sygnały „wyłączania” również będą oznaczały, że operacja nie powiodła się.
 11. Możesz zwolnić przyciski Parowanie  i Wysuwanie dysku  po drugim sygnale włączania.
 12. Ponowne uruchomienie konsoli spowoduje wyświetlenie interfejsu, który poprowadzi Cię krok po kroku przez proces resetowania urządzenia.

Zwróć uwagę, że ponownie uruchomienie konsoli może zająć kilka minut. Jeśli korzystałeś wcześniej z połączenia przewodowego, upewnij się, że kabel sieciowy jest ponownie podłączony do konsoli. W przypadku, gdy konsola nie była wcześniej połączona z siecią internetową, koniecznym będzie jednorazowe nawiązanie połączenia w trakcie konfiguracji urządzenia.

Masz problem ze swoim PC? Sprawdź, jak zresetować komputer!

Na konsoli Xbox

 1. Odłącz kabel Ethernet, jeżeli korzystasz z połączenia internetowego za pomocą kabla.
 2. Wyłącz urządzenie, a następnie odłącz kabel zasilający, aby upewnić się, że urządzenie jest całkowicie wyłączone.
 3. Odczekaj 30 sekund, a następnie ponownie podłącz kabel zasilający.
 4. Podłącz pendrive do portu USB konsoli.
 5. Przytrzymaj przycisk synchronizacji (Xbox Series X|S: zlokalizowany na froncie, obok portu USB, Xbox One: znajduje się po lewej stronie konsoli) oraz przycisk eject (Xbox Series X: umieszczony nad slotem dysku, Xbox One: znajduje się na froncie konsoli), a następnie naciśnij przycisk Xbox na konsoli.

Uwaga! Konsola Xbox Series S oraz konsola Xbox One S All-Digital Edition nie posiadają przycisku eject. W tych konsolach musisz jedynie przytrzymać przycisk synchronizacji (kroki 5 i 6) i następnie wcisnąć przycisk Xbox.

 1. Przytrzymaj przyciski synchronizacji oraz eject przez około 10-15 sekund.
 2. Po upływie tych kilku sekund powinny być słyszalne dwa sygnały „włączania”.

Uwaga! Jeśli po 15 sekundach nie usłyszysz dwóch sygnałów włączania, oznacza to, że procedura nie powiodła się. Sygnały „wyłączania” również oznaczają niepowodzenie.

 1. Możesz zwolnić przyciski synchronizacji i eject po usłyszeniu drugiego sygnału włączania.
 2. Po restarcie konsoli wyjmij pendrive.
 3. Powinien być widoczny interfejs konfiguracji cyfrowej, który przeprowadzi Cię przez proces resetowania konsoli.

Uwaga! Restart konsoli może zająć kilka minut. Jeśli korzystałeś z połączenia przewodowego, podłącz kabel Ethernet ponownie. Jeśli konsola nigdy wcześniej nie była podłączona do sieci, będzie trzeba ją podłączyć przynajmniej raz podczas konfiguracji systemu.

Informacje o przyciskach i sygnałach

Naciskając jednocześnie przyciski Parowanie i Wysuwanie, konsola zaczyna przeszukiwać dysk USB w poszukiwaniu dostępnej aktualizacji. Szukanie dysku USB przez konsolę ma miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co przyspiesza proces uruchamiania w sytuacjach, gdy krok ten nie jest wymagany.

Pierwszy sygnał włączenia pojawia się mniej więcej 10 sekund po podaniu zasilania, co wskazuje na wykrycie aktualizacji na dysku USB. Drugi sygnał włączania sygnalizuje, że plik aktualizacji został prawidłowo skopiowany i zainstalowany. Jest to kluczowe, gdyż jest to zapewnienie, że proces został pomyślnie rozpoczęty.

Jak zresetować pada Xbox One?

lifepc
1 min czytania

Jak zresetować PS4?

lifepc
1 min czytania